😎 » Найбільш популярні команди GIT
176 0  

Найбільш популярні команди GIT

Команди управління проектом GIT для початківців, свого роду шпаргалка

===== Відправити на сервер
git status

git add .

git commit -m "normal versia"

git push origin master

==== Завантажити з сервера на локальну машину
git pull  або (git pull origin master)
git status

==== закомітити всі зміни (крім db_config.php)
git checkout -b dev origin/dev

==== Щоб повернутись на свій код 
git checkout -b master


Помилки GIT та їх виправлення:

  • «Please commit your changes or stash them before you merge»  -  виникає після команди "git pull" і каже, що у Вас файли на локалці відрізняються від тих що на сервері.
    рішення: можна використати fellow команду "git checkout" - покаже де у вас різниця.
    1. Відправити свої файли на сервер (зробити commit) - git commit -m "My message"
    2. Або відмінити свої локальні зміни у конфліктуючих файлах - git reset --hard

Залишити свій коментар:

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023