😎 » PHP - FAQ

PHP - FAQ

PHP8


include 'my-file.php'; //Якщо такого файлу не існує скрипт спрацю далі
include_once 'my-file.php'; //Якщо є два однакових підключення то спрацьовує тільки перше підключення
require 'my-file.php'; //Якщо такого файлу не існує скрипт видасть помилку
require_once 'my-file.php';  //Якщо є два однакових підключення то спрацьовує тільки перше підключення

/*---- Обробка змінних в лапках -----*/
$a = "нах2й";
echo "Русский корабль пошел $a"; // В подвійних лапках спрацює зміна
echo 'Русский корабль пошел $a'; // В одинарних лапках виведеться символ $a!

/*---- Перевіряємо чи є змінна через тернарний оператор ----*/
// так
$var = $value ?? "Така змінна відсутня";
// або
$var = isset($value) ? $value : "Така змінна відсутня";

Умови для шаблонів

<?php if ($x=10): ?>
    Тут HTML код якщо х = 10
<?php else: ?>
	Тут HTML код якщо х != 10
<?php endif; ?>

Що працює швидше yield, foreach, for

PHP в прикладах 120 0  

Використаємо функцію яка створить асоціативний масив на 10000000 випадкових цифр. А інша функція нехай у цьому масиві знайде число 2356. Застосуємо три різні підходи і подивимось який скрипт: yield, foreach, for - швидше працює і скільки оперативної памяті він забере. Щоб умови були однакові функція має шукати однакові неіснуючі числа в масиві,

Функція логування

PHP в прикладах 22 0  

Функція є досить простою. Створюємо папку logs (якщо ще не створена), далі динамічно формується ім'я файлу у форматі log_дата-месяц-год.log. Після чого створюється файл лога і записується туди те, що ми логуємо.

Функція для отримання alt="" картинки

PHP в прикладах 21 0  

Процес дуже простий. Спочатку ми регулярно отримуємо атрибут alt і його значення. Перевірити результат роботи регулювання можна так - var_dump($alts);, як бачите у нас 2 ключі і відразу 2 потрібні нам значення в масиві.

Що нового у PHP 8.2

Міграція РНР 26 0  

Після року розробки представлений реліз мови програмування PHP 8.2. Нова гілка включає серію нових можливостей, а також кілька змін, що порушують Сумісність.

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023