😎 » PHP - FAQ » PHP PDO MySQL

PHP PDO MySQL

PHP PDO MySQL

Константи методу fetch з PDO

PHP PDO MySQL 83 0  

Хоча цікаві для нас константи частково описуються на сторінках документації, присвячених методам fetch()та fetchAll() , повний список наведено лише на сторінці із загальним списком констант PDO, що не здається мені дуже зручним, і може бути тією причиною, з якої деякі особливо цікаві режими отримання даних опинилися поза увагою більшості

PDO підключення

PHP PDO MySQL 88 0  

PDO з'єднання не закриваються при завершенні роботи скрипта, вони кешуються і використовуються повторно, коли інший скрипт запитує з'єднання з тими самими обліковими даними. Постійні з'єднання дозволяють уникнути створення нових підключень щоразу, коли потрібен обмін даними з базою, що в результаті дає приріст швидкості роботи таких програм.

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023