😎 » PHP - FAQ » Оператори в PHP
355 0  

Оператори в PHP

Оператори в PHP виконують операції з змінними і значеннями.

Оператори на офіційному сайті - дивитись

Два знака ?? в PHP8:

Так званий тернарний оператор в РНР, як правило використовують для провірки існування змінної і у разі відсутності присвоїти їй 0 (приклад 00)

// Приклад 00
$a = $_POST['a'] ?? 0;
// Повертає значення $_POST['a'] якщо воно ІСНУЄ , але якщо $_POST['a'] НЕІСНУЄ і не = NULL, то повертає - 0

// Приклад 1
$price = 100;
$shipping = $price < 1000 ? 200 : 100;
// Якщо менше сто то змінна = значеню після - ?, якщо більше то = значенню після - :

// Приклад 2  - умову можна брати у ()дужки
$min = ($foo < $bar) ? $foo : $bar;
//Спочатку перевіряється результат роботи умовного виразу, якщо умова поверне значення true, то змінної $min присвоюється значення змінної $foo, якщо false, значення змінної $bar.

// Приклад 3
$var = $value ?? "Інше значення";
// те ж саме
$var = isset($value) ? $value : "Інше значення";
// провіряємо чи існує змінна якщо не має то присваюемо їй інше значення

Арифметические операции

Арифметические операции
Пример Название Результат
+$a Идентичность Конвертация $a в int или float, что более подходит.
-$a Отрицание Смена знака $a.
$a + $b Сложение Сумма $a и $b.
$a - $b Вычитание Разность $a и $b.
$a * $b Умножение Произведение $a и $b.
$a / $b Деление Частное от деления $a на $b.
$a % $b Деление по модулю Целочисленный остаток от деления $a на $b.
$a ** $b Возведение в степень Возведение $a в степень $b.


Операторы Присваивания:

Пример Эквивалент Операция
$a += $b $a = $a + $b Сложение
$a -= $b $a = $a - $b Вычитание
$a *= $b $a = $a * $b Умножение
$a /= $b $a = $a / $b Деление
$a %= $b $a = $a % $b Модуль
$a **= $b $a = $a ** $b Возведение в степень


Операторы Сравнения:

$a = 10;
$b = 3;
 
$c = $a > $b // $a больше $b, $c будет равен true
$c = $a < $b // $a меньше $b, $c будет равен false
$c = $a >= $b // $a больше или равно $b, $c будет равен true
$c = $a <= $b // $a меньше или равно $b, $c будет равен false
$c = $a == $b // $a равно $b, $c будет равен false
$c = $a != $b // $a не равно $b, $c будет равен true
$c = $a === $b // $a строго равно $b, $c будет равен false
$c = $a !== $b // $a строго не равно $b, $c будет равен true

* ===  тут идет сравнение еще и типа данных.

Логічні оператори

Логічні оператори
Пример Название Результат
$a and $b И true, если и $a, и $b true.
$a or $b Или true, если или $a, или $b true.
$a xor $b Исключающее или true, если $a, или $b true, но не оба.
! $a Отрицание true, если $a не true.
$a && $b И true, якщо істинні  $a і $b
$a || $b Или true, якщо істині або $a, або $b або обидва.

Залишити свій коментар:

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023