😎 » Блог » Як встановити WGET на віндовс
10 0  

Як встановити WGET на віндовс

Wget - Програма Вільна не інтерактивна консольна програма для завантаження файлів через мережу. Підтримує протоколи HTTP, FTP та HTTPS, а також підтримує роботу через HTTP проксі-сервер. Програма включена майже до всіх дистрибутивів GNU/Linux.

Завантажуємо звідси >>>

 

Далі створюємо папку називаємо wget (приклад: c:\Program Files\wget), завантажений архів розпаковуємо в нашу щойно створену папку.

Тепер, комбінацією клавіш WIN + PAUSE BREAK відкриваємо панель керування, або лікаєм правою кнопкою на кнопці Пуск - Система.

Тепер потрібно прописати шлях до файлу, приклад нижче:

 

Тепер йдемо в папку віндовз -> system32 і закидаємо сам файл wget, з архіву.

Тепер перевіримо на працездатність, запускаємо командний рядок, тиснемо WIN + R, або ПУСК-виконати, і в дане поле пишемо CMD, пишемо нашу команду WGET, далі тиснемо ENTER

Якщо після цього все що нижче як у мене, то все працює) На цьому все! 
ДОречі усі команди програми можна отримати ввівши:

wget --help

Приклад команди для завантаження сайту:

wget --no-check-certificate --mirror --convert-links --page-requisites --no-parent -P ./documents/websites/ -U "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" --html-extension --wait=10 --limit-rate=50k --tries=inf https://restv-dir.com.ua/


wget --mirror --convert-links --page-requisites --no-parent -P documents/websites/ https://some-website.com

Давайте розберемо приклад докладніше:

–mirror Цей ключ робить ваше скачування рекурсивним.
–convert-links Усі посилання будуть перетворені на офлайн використання.
–page-requisites Цим ми включимо для скачування всі необхідні файли, такі як CSS, JS та картинки.
–no-parent Це гарантує, що каталоги з ієрархії вище не будуть завантажені.
-P documents/websites/ Ця опція гарантує, що весь контент буде направлений у вказаний каталог.

----------------------------------
Як використовувати Wget для пошуку битих посилань

wget -o wget-log -r -l 5 --spider http://example.com


-o Збирає виведення у файл для використання пізніше.
-l Задає рівень рекурсії.
-r Робить завантаження рекурсивним.
–spider Встановлює команду в режим роботи павука.


Тепер ми можемо вивчити файл wget-log для пошуку списку битих посилань. Ось команда для цього:
grep -B 2 '404' wget-log | grep "http" | cut -d " " -f 4 | sort -u

----------------
пропускати певний тип файлів:
$ wget --reject=png Website_url

----------------------

wget --mirror --page-requisites --convert-links --adjust-extension --compression=auto --reject-regex "/search|/rss" --no-if-modified-since --no-check-certificate --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36" https://yoursite.com
----------------------------
wget --input-file=links.txt --page-requisites --convert-links --adjust-extension --compression=auto --no-if-modified-since --no-check-certificate --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36"


Переклад команд WGET на українську:


   -V, --version       --       показати версію Wget і вийти
   -h, --help       --       надрукувати цю довідку
   -b, --background       --       перейти у фоновий режим після запуску
   -e, --execute=КОМАНДА       --       виконати команду у стилі `.wgetrc'

Логування та вхідний файл:
   -o, --output-file=ФАЙЛ       --       журнал повідомлень у ФАЙЛ
   -a, --append-output=ФАЙЛ       --       додавати повідомлення до ФАЙЛУ
   -d, --debug       --       вивести багато інформації про налагодження
   -q, --quiet       --       тихо (без виведення)
   -v, --verbose       --       бути докладним (за замовчуванням)
   -nv, --no-verbose       --       вимкнути багатослівність, не замовчуючи
        --report-speed=TYPE       --       вихідна пропускна здатність як TYPE. TYPE може бути бітами
   -i, --input-file=ФАЙЛ       --       завантажувати URL-адреси, знайдені в локальному або зовнішньому ФАЙЛІ
        --input-metalink=ФАЙЛ       --       завантажити файли, описані в локальному файлі Metalink
   -F, --force-html       --       розглядати вхідний файл як HTML
   -B, --base=URL       --       розпізнає посилання на вхідні файли HTML (-i -F)
--       відносно URL
        --config=ФАЙЛ       --       вказати файл конфігурації для використання
        --no-config       --       не читати файл конфігурації
        --rejected-log=ФАЙЛ       --       журнал причин відхилення URL-адреси до ФАЙЛУ
      --      
Завантажити:
   -t, --tries=КІЛЬКІСТЬ       --       встановити кількість повторних спроб до КІЛЬКІСТЬ (0 без обмежень)
        --retry-connrefused       --       повторити спробу, навіть якщо підключення відмовлено
   -O, --output-document=ФАЙЛ       --       запис документів у ФАЙЛ
   -nc, --no-clobber       --       пропускати завантаження, які будуть завантажені
--       існуючі файли (перезаписуючи їх)
        --no-netrc       --       не намагайтеся отримати облікові дані з .netrc
   -c, --continue       --       відновити отримання частково завантаженого файлу
        --start-pos=OFFSET       --       почати завантаження з нульової позиції OFFSET
        --progress=TYPE       --       вибрати тип індикатора прогресу
        --show-progress       --       відобразити панель прогресу в будь-якому режимі багатослівності
   -N, --timestamping       --       не відновлювати файли, якщо вони не новіші за
--       місцевий
        --no-if-modified-since       --       не використовувати умовний if-modified-since get
--       запити в режимі мітки часу
        --no-use-server-timestamps       --       не встановлювати мітку часу для локального файлу той, що на сервері
   -S, --server-response       --       відповідь сервера друку
        --spider       --       нічого не завантажувати
   -T, --timeout=СЕКУНД       --       встановити для всіх значень часу очікування значення СЕКУНД
        --dns-servers=АДРЕСИ       --       список DNS-серверів для запиту (розділені комами)
        --bind-dns-address=АДРЕСА       --       прив'язати DNS-розпізнавач до АДРЕСИ (ім'я хоста або IP) на локальному хості
        --dns-timeout=SECS       --       встановити тайм-аут пошуку DNS на SECS
        --connect-timeout=SECS       --       встановити тайм-аут підключення до SECS
        --read-timeout=SECS       --       встановити тайм-аут читання на SECS
   -w, --wait=СЕКУНДИ       --       чекати СЕКУНДИ між отриманням
        --waitretry=СЕКУНД       --       чекати 1..СЕКУНД між повторними спробами отримання
        --random-wait       --       очікування від 0,5*WAIT...1,5*WAIT секунд між пошуками
        --no-proxy       --       явно вимкнути проксі
   -Q, --quota=ЧИСЛО       --       встановити квоту отримання на ЧИСЛО
        --bind-address=АДРЕСА       --       прив'язуватися до АДРЕСИ (ім'я хоста або IP) на локальному хості
        --limit-rate=RATE       --       обмежити швидкість завантаження до RATE
        --no-dns-cache       --       вимкнути кешування пошуків DNS
        --restrict-file-names=OS       --       обмежити символи в назвах файлів до тих, які дозволяє ОС
        --ignore-case       --       ігнорувати регістр під час пошуку файлів/каталогів
   -4, --inet4-only       --       підключатися лише до адрес IPv4
   -6, --inet6-only       --       підключатися лише до IPv6-адрес
        --prefer-family=СІМ'Я       --       спочатку підключитися до адрес вказаної родини,
 --       один із IPv6, IPv4 або жодного
        --user=КОРИСТУВАЧ       --       встановити для користувачів ftp і http значення КОРИСТУВАЧ
        --password=PASS       --       установити пароль ftp і http на значення PASS
        --ask-password       --       запит паролів
        --use-askpass=КОМАНДА       --       вказати обробник облікових даних для запиту
 --       ім'я користувача та пароль. Якщо немає КОМАНДИ
 --       визначено WGET_ASKPASS або SSH_ASKPASS
 --       використовується змінна середовища.
        --no-iri       --       вимкнути підтримку IRI
        --local-encoding=ENC       --       використовувати ENC як локальне кодування для IRI
        --remote-encoding=ENC       --       використовувати ENC як стандартне віддалене кодування
        --від'єднати       --       повторноперемістити файл, перш ніж знищити
        --keep-badhash       --       зберігати файли з невідповідністю контрольної суми (додати .badhash)
        --metalink-index=NUMBER       --       Metalink application/metalink4+xml metaurl порядковий НОМЕР
        --metalink-over-http       --       використовувати метадані Metalink із заголовків відповідей HTTP
        --preferred-location       --       бажане розташування для ресурсів Metalink
                                        --       
Каталоги:
   -nd, --no-directory       --       не створювати каталоги
   -x, --force-directory       --       примусове створення каталогів
   -nH, --no-host-directories       --       не створювати каталоги хостів
        --protocol-directories       --       використовувати назву протоколу в каталогах
   -P, --directory-prefix=PREFIX       --       зберігати файли в PREFIX/..
        --cut-dirs=NUMBER       --       ігнорувати NUMBER компонентів віддаленого каталогу
      --      
Опції HTTP:
        --http-user=КОРИСТУВАЧ       --       встановити для користувача http значення КОРИСТУВАЧ
        --http-password=PASS       --       встановити пароль http на PASS
        --no-cache       --       заборонити кешовані сервером дані
        --default-page=NAME       --       змінити назву сторінки за умовчанням (зазвичай
 --       це 'index.html'.)
   -E, --adjust-extension       --       зберегти документи HTML/CSS із відповідними розширеннями
        --ignore-length       --       ігнорувати поле заголовка "Content-Length".
        --header=STRING       --       вставити STRING серед заголовків
        --compression=TYPE       --       вибрати стиснення, одне з автоматичних, gzip або жодних. (за замовчуванням: немає)
        --max-redirect       --       максимальна кількість переспрямувань на сторінку
        --proxy-user=КОРИСТУВАЧ       --       встановити КОРИСТУВАЧА як ім'я користувача проксі
        --proxy-password=PASS       --       встановити PASS як пароль проксі
        --referer=URL       --       включити заголовок "Referer: URL" у запит HTTP
        --save-headers       --       зберегти HTTP-заголовки у файл
   -U, --user-agent=AGENT       --       ідентифікувати як AGENT замість Wget/VERSION
        --no-http-keep-alive       --       вимкнути HTTP keep-alive (постійні з'єднання)
        --no-cookies       --       не використовувати файли cookie
        --load-cookies=ФАЙЛ       --       завантажити файли cookie з ФАЙЛУ перед сеансом
        --save-cookies=ФАЙЛ       --       зберегти файли cookie у ФАЙЛ після сеансу
        --keep-session-cookies       --       завантажити та зберегти сеансові (непостійні) файли cookie
        --post-data=STRING       --       використовувати метод POST; надіслати STRING як дані
        --post-file=ФАЙЛ       --       використовувати метод POST; надіслати вміст FILE
        --method=HTTPMethod       --       використовувати метод "HTTPMethod" у запиті
        --body-data=STRING       --       надіслати STRING як дані. --method ПОВИНЕН бути встановлений
        --body-file=ФАЙЛ       --       надіслати вміст ФАЙЛУ. --method ПОВИНЕН бути встановлений
        --content-disposition       --       врахувати заголовок Content-Disposition, коли
 --       вибір локальних імен файлів (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ)
        --content-on-error       --       вивести отриманий вміст на помилки сервера
        --auth-no-challenge       --       надіслати базову інформацію автентифікації HTTP
 --       без попереднього очікування сервера
 --       виклик
      --      
Параметри HTTPS (SSL/TLS):
        --secure-protocol=PR       --       вибрати захищений протокол, один із автоматичних, SSLv2,
 --       SSLv3, TLSv1, TLSv1_1, TLSv1_2 і PFS
        --https-online       --       переходьте лише за безпечними посиланнями HTTPS
        --no-check-certificate       --       не перевіряти сертифікат сервера
        --certificate=ФАЙЛ       --       файл сертифіката клієнта
        --certificate-type=TYPE       --       тип сертифіката клієнта, PEM або DER
        --private-key=ФАЙЛ       --       файл закритого ключа
        --private-key-type=TYPE       --       тип закритого ключа, PEM або DER
        --ca-certificate=ФАЙЛ       --       файл із набором ЦС
        --ca-directory=DIR       --       каталог, де зберігається хеш-список CA
        --crl-file=ФАЙЛ       --       файл із пакетом CRL
        --pinnedpubkey=FILE/HASHES       --       Файл відкритого ключа (PEM/DER) або будь-який номер
 --       хешів sha256 у кодуванні base64, яким передує
 --       'sha256//' і розділені ';', щоб перевірити
 --       ровесник проти
      --      
Опції HSTS:
        --no-hsts       --       вимкнути HSTS
        --hsts-file       --       шлях до бази даних HSTS (буде замінено за замовчуванням)
      --      
Параметри FTP:       --      
        --ftp-user=КОРИСТУВАЧ       --       встановити користувача ftp на КОРИСТУВАЧА
        --ftp-password=PASS       --       встановити пароль ftp на PASS
        --no-remove-listing       --       не видаляти файли '.listing'
        --no-glob       --       вимкнути глобалізацію імені файлу FTP
        --no-passive-ftp       --       вимкнути "пасивний" режим передачі
        --preserve-permissions       --       зберегти дозволи на віддалені файли
        --retr-symlinks       --       під час рекурсії отримати посилання на файли (не каталог)
                                 
Параметри FTPS:
        --ftps-implicit       --       використовувати неявний FTPS (порт за замовчуванням 990)
        --ftps-resume-ssl       --       відновити сеанс SSL/TLS, запущений у контрольному з'єднанні, коли
 --       відкриття з'єднання даних
        --ftps-clear-data-connection       --       шифрувати лише канал керування; усі дані будуть у вигляді відкритого тексту
        --ftps-fallback-to-ftp       --       повернутися до FTP, якщо FTPS не підтримується цільовим сервером
Опції WARC:
        --warc-file=FILENAME       --       зберегти дані запиту/відповіді у файлі .warc.gz
        --warc-header=STRING       --       вставте STRING у запис warcinfo
        --warc-max-size=NUMBER       --       встановити максимальний розмір файлів WARC на NUMBER
        --warc-cdx       --       запис файлів індексу CDX
        --warc-dedup=ІМ'Я ФАЙЛУ       --       не зберігати записи, перелічені у цьому файлі CDX
        --no-warc-compression       --       не стискати файли WARC за допомогою GZIP
        --no-warc-digests       --       не обчислювати дайджести SHA1
        --no-warc-keep-log       --       не зберігати файл журналу в записі WARC
        --warc-tempdir=КАТАЛОГ       --       розташування для тимчасових файлів, створених
 --       Письменник WARC
      --      
Рекурсивне завантаження:
   -r, --recursive       --       вказати рекурсивне завантаження
   -l, --level=NUMBER       --       максимальна глибина рекурсії (inf або 0 для нескінченності)
        --delete-after       --       видалити файли локально після їх завантаження
   -k, --convert-links       --       зробити посилання у завантаженому HTML або CSS вказуючим на
 --       локальні файли
        --convert-file-only       --       конвертувати лише файлову частину URL (зазвичай відому як базове ім'я)
        --backups=N       --       перед записом файлу X ротація до N файлів резервних копій
   -K, --backup-converted       --       перед перетворенням файлу X зробити резервну копію як X.orig
   -m, --mirror       --       ярлик для -N -r -l inf --no-remove-listing
   -p, --page-requisites       --       отримати всі зображення тощо, необхідні для відображення сторінки HTML
        --strict-comments       --       увімкнути сувору (SGML) обробку коментарів HTML

Рекурсивне прийняття/відхилення:
   -A, --accept=СПИСОК       --       список дозволених розширень, розділених комами
   -R, --reject=СПИСОК       --       список відхилених розширень, розділених комами
        --accept-regex=REGEX       --       регулярний вираз, що відповідає прийнятним URL-адресам
        --reject-regex=REGEX       --       регулярний вираз, що відповідає відхиленим URL-адресам
        --regex-type=TYPE       --       тип регулярного виразу (posix|pcre)
   -D, --domains=СПИСОК       --       список допустимих доменів, розділених комами
        --exclude-domains=СПИСОК       --       список відхилених доменів, розділених комами
        --follow-ftp       --       переходити за FTP-посиланнями з документів HTML
        --follow-tags=СПИСОК       --       список тегів HTML, розділених комами
        --ignore-tags=СПИСОК       --       список ігнорованих тегів HTML, розділених комами
   -H, --span-hosts       --       перейти до іноземних хостів у рекурсивному режимі
   -L, --relative       --       переходити лише за відносними посиланнями
   -I, --include-directories=СПИСОК       --       список дозволених каталогів
        --trust-server-names       --       використовувати ім'я, указане перенаправленням
 --       останній компонент URL-адреси
   -X, --exclude-directories=СПИСОК       --       список виключених каталогів
   -np, --no-parent       --       не переходити до батьківського каталогуЗалишити свій коментар:

Досвід у веброзробці:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2023